HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij www.babouches.be.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant www.babouches.be, via sales@babouches.beeen ondubbelzinnige mail verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan www.babouches.be heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Yccon bv, kapelstraat 1, 2970 Schilde. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Enkel artikelen die zich in de originele, ongeopende verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Wij kunnen helaas geen bestellingen retour nemen met een geopende verpakking vanwege de aard van het product en de actuele situatie rondom het corona-virus. Mocht u niet juist geïnformeerd zijn over een product of heeft u een verkeerd product ontvangen, dan verzoeken we u om contact met ons op te nemen, zodat ze met een passende oplossing kunnen komen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal www.babouches.be alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat www.babouches.be op de hoogte is gesteld en de herroeping aanvaard heeft van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan www.babouches.be wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

www.babouches.be betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

De garantie verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Het aankoopbewijs betreft het verkregen digitale factuurdocument na afrekening van de aankoop.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de www.babouches.be klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan www.babouches.be.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant www.babouches.be onmiddellijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek onmiddellijk na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

De garantie kan alleen gelden indien de artikelen zich in de originele, ongeopende verpakkingen bevinden. Op ons huidig assortiment mondmaskers kan er helaas geen garantie worden geboden na opening van de verpakking. De meeste producten betreffen namelijk hygiëneproducten.

Klantendienst

De klantendienst van www.babouches.be is bereikbaar via e-mail op sales@babouches.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.